UAS INTELLIGENCE SWEDEN
Home

Nu är vi klara att presentera!

Våra produkter och tjänster. 

Now we are ready to  present.

                                        our products and services.

UAS INTELLIGENCE SWEDEN

is a newly started (2021) Swedish company that manufactures and develops platforms for UAS where the requirements for security and communication are of importance, the products must not only be developed for security but also so that the assignments can be carried out with the greatest precision while maintaining or enhanced comfort for operator / remote pilot (workplace adaptation for safe flight)!

Experience of UAV / UAS since 2012 with product development of heavy drones, and in monitoring / surveillance with UAS.

As we have seen that interest has increased in the end products where UAS is used, we have also noticed that it is difficult for customers to keep track of the rules for the airspace and what to do, as well as what constitutes a professional drone pilot. We carry out continuous training in UAV / UAS together with the Vocational Academy, so let us together with YA train you to become operators! who knows what applies!

Remote pilot and operator for drones - YrkesAkademin (ya.se).

Fjärrpilot och operatör för drönare - YrkesAkademin (ya.se)

We also hold specially adapted educations for municipalities and companies.

 

Vision

We will contribute knowledge and expertise within UAV / UAS for a safer and more sustainable society. We will design products / services for safe implementation of UAV assignments and train. We also undertake to carry out all forms of documentation / inspection where drones are the best option instead of exposing personnel to unnecessary risks. Problem solving is our strength!


Security

Using the airspace for inspections and photography is based on risk management, all risks must be detected before flying, therefore we work actively to comply with EASA / Swedish Transport Agency rules and hold all permits and insurances required for the assignments we perform. Our equipment is checked and documented for safe follow-up according to the manufacturer's instructions. Before publishing photos, we always follow the rules on distribution permits at the National Land Survey.

UAS INTELLIGENS SWEDEN

är ett nystartat (2021) svenskt företag som tillverkar och utvecklar plattformar för UAS där kraven på säkerhet och kommunikation är av största vikt, produkterna ska inte bara utvecklas för säkerhet utan även för att uppdragen ska kunna utföras med största möjliga precision med bibehållen eller ökad komfort för operatör/fjärrpilot (arbetsplatsanpassning för säker flygning) helt enkelt!

Erfarenhet av UAV/UAS sedan 2012 med produktutveckling av tunga drönare, samt av övervakning/bevakning med UAS.

Då vi sett att intresset har ökat för slutprodukterna där UAS används har vi också märkt att det är svårt för kunderna att hålla koll på reglerna för luftrummet och vad de ska göra samt vad som är en professionell drönarpilot. Vi hjälper till med genomförandet av kontinuerliga utbildningar i UAV/UAS tillsammans med Yrkesakademin, så låt oss tillsammans med YA utbilda er till operatörer!

Som vet vad som gäller!

Fjärrpilot och operatör för drönare - YrkesAkademin (ya.se)

Vi håller även specialanpassade utbildningar för kommuner och företag.


Vision

Vi kommer att bidra med kunskap och expertis inom UAV/UAS för ett säkrare och mer hållbart samhälle. Vi kommer att designa produkter/tjänster för säker implementering av UAV-uppdrag och träna. Vi åtar oss även att utföra all form av dokumentation/besiktning där drönare är det bästa alternativet i stället för att utsätta personal för onödiga risker. Problemlösning är vår styrka!


Säkerhet

Att använda luftrummet för inspektioner och fotografering bygger på riskhantering, alla risker måste upptäckas elimineras så långt det är möjligt innan flygning, därför arbetar vi aktivt för att följa EASA/Transportstyrelsens regler och innehar alla tillstånd och försäkringar som krävs för de uppdrag vi utför. Vår utrustning är kontrollerad och dokumenterad för säker uppföljning enligt tillverkarens anvisningar. Innan vi publicerar bilder följer vi alltid reglerna om spridningstillstånd på Lantmäteriet.

Spridningstillstånd | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

UAS INTELLIGENCE SWEDEN

Erbjuder kompetens och säker flygning inom informationsinhämtning av underlag för vidare analys, beslut och behandling åt kunder inom infrastruktur, skogs-/Jord-bruk byggentreprenad, skidanläggningar (Liftsystem) samt SAR (Search and Rescue), företaget ska även bistå med sin kompetens för vidareutveckling av tilläggsprodukter/tjänster och säkerhet inom obemannat flyg/uv-farkost. Nu är Platformarna för lång drifttid klara där drönare manövreras och laddning för batterier räcker för 237 tim i fält innan Plattformen/släpkärran måste laddas.

Offers competence and safe flight in information retrieval of data for further analysis, decisions and treatment for customers in infrastructure, forestry / Agriculture construction contract, ski facilities and SAR (Search and Rescue), the company will also assist with its competence for further development of additional products / services and safety in unmanned aerial vehicles / UV vehicles.

Now the Platforms for long operating time are ready where drones are operated and charging for batteries is enough for 237 h in the field before the Platform / trailer must be charged.

GET A FREE QUOTE

 
 
 
 

Inspection / SAR trailer for time-consuming assignments.

Right storage space in the inspection / SAR trailer:


  1. Fly / inspection board. 24 "touch screen, 1TB HDD, 64 GB memory. Intel core I7, Windows10 Pro. With UgCS leading drone software. www.ugcs.com
  2. UPS that supplies all critical flight data, for 30 minutes in the event of a power failure.
  3. 24 "screen for all telematics data from drones and position systems. As well as connection to the Civil Aviation Administration's drone map and flight radar 24.

      4.1 Smartcontroller for DJI, connected to 4.2 and external antennas 9- 

           14 dBi.

      4.2 34 "widescreen for best image reproduction from the sensors on

      the drone depending on the nature of the mission.

      5 .Storage systems, tools, repair kits, extra cables etc.

      6. Input for charging the trailer's power supply system. 240V


.

Left storage space in the inspection / SAR trailer


  1. Generator 2300w charges the trailer's power supply system in about 3.5 - 4. hours.

  2. Cable reel for placement of generator when charging up to 20 meters away from the trailer, the generator's sound level is about 58db at 7 meters.3. space for charging drone batteries, battery cases, etc.
  3. Charging site for drone battery / case.

  4. 6 240v power outlet 16 amps
  5. The slide for the control table.
  6. storage space for drones etc. 1660x950x860mm
  7. the lower surface contains power supply / charging systems that supply Wifi, Computers, charging of drone batteries etc up to 235 hours before charging is required again. Spare wheels. RTK base station and other longer and bulky equipment max length 2950mm.

Mobile ground station system.TECHNOLOGY BOX


The technology box.
conversion from 12v to 240v. WiFi Router with dual sim card for redundancy. Computer with Win10, 1 TB / 64GB and UgCS software.

FLEXIBLE DISPLAY STAND


The stand is designed to be able to be adapted to most vehicle mounting brackets. Upper screen 24 # arched screen for the best feeling and reproduction of what the drone's camera shows. Lower screen Telematics / UgCS program for planning monitoring that gives you full control from the car about where the drone is.

FDS MOUNTED IN A SUBARU 


Even in a car, there is plenty of space and it is easy to administer and monitor your flight. Good in cold weather and when inspecting pipelines. Moving vehicles during simultaneous flight requires extra training and skills, and license.

Even a remote pilot of 194 cm and heavily built, it is comfortable when using this system.

Two presentation videos are available on our instagram page: https://www.instagram.com/tv/CQBe-vJDzdx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CQI19PFDeLN/?utm_source=ig_web_copy_link

Joachim Stenberg

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_49b
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4b0
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_48c
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_49d
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_484
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_48f
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_49a
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4a9
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_47d
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_4a0
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_495