UAS INTELLIGENCE SWEDEN
About

UAS INTELLIGENCE SWEDEN

is a newly started (2021) Swedish company that manufactures and develops platforms for UAS where the requirements for security and communication are of importance, the products must not only be developed for security but also so that the assignments can be carried out with the greatest precision while maintaining or enhanced comfort for operator / remote pilot (workplace adaptation for safe flight)!

Experience of UAV / UAS since 2012 with product development of heavy drones, and in monitoring / surveillance with UAS.

As we have seen that interest has increased in the end products where UAS is used, we have also noticed that it is difficult for customers to keep track of the rules for the airspace and what to do, as well as what constitutes a professional drone pilot. We carry out continuous training in UAV / UAS together with the Vocational Academy, so let us together with YA train you to become operators! who knows what applies!

Remote pilot and operator for drones - YrkesAkademin (ya.se).

Fjärrpilot och operatör för drönare - YrkesAkademin (ya.se)

We also hold specially adapted educations for municipalities and companies.

 

Vision

We will contribute knowledge and expertise within UAV / UAS for a safer and more sustainable society. We will design products / services for safe implementation of UAV assignments and train. We also undertake to carry out all forms of documentation / inspection where drones are the best option instead of exposing personnel to unnecessary risks. Problem solving is our strength!


Security

Using the airspace for inspections and photography is based on risk management, all risks must be detected before flying, therefore we work actively to comply with EASA / Swedish Transport Agency rules and hold all permits and insurances required for the assignments we perform. Our equipment is checked and documented for safe follow-up according to the manufacturer's instructions. Before publishing photos, we always follow the rules on distribution permits at the National Land Survey.

UAS INTELLIGENS SWEDEN

är ett nystartat (2021) svenskt företag som tillverkar och utvecklar plattformar för UAS där kraven på säkerhet och kommunikation är av största vikt, produkterna ska inte bara utvecklas för säkerhet utan även för att uppdragen ska kunna utföras med största möjliga precision med bibehållen eller ökad komfort för operatör/fjärrpilot (arbetsplatsanpassning för säker flygning) helt enkelt!

Erfarenhet av UAV/UAS sedan 2012 med produktutveckling av tunga drönare, samt av övervakning/bevakning med UAS.

Då vi sett att intresset har ökat för slutprodukterna där UAS används har vi också märkt att det är svårt för kunderna att hålla koll på reglerna för luftrummet och vad de ska göra samt vad som är en professionell drönarpilot. Vi hjälper till med genomförandet av kontinuerliga utbildningar i UAV/UAS tillsammans med Yrkesakademin, så låt oss tillsammans med YA utbilda er till operatörer!

Som vet vad som gäller!

Fjärrpilot och operatör för drönare - YrkesAkademin (ya.se)

Vi håller även specialanpassade utbildningar för kommuner och företag.


Vision

Vi kommer att bidra med kunskap och expertis inom UAV/UAS för ett säkrare och mer hållbart samhälle. Vi kommer att designa produkter/tjänster för säker implementering av UAV-uppdrag och träna. Vi åtar oss även att utföra all form av dokumentation/besiktning där drönare är det bästa alternativet i stället för att utsätta personal för onödiga risker. Problemlösning är vår styrka!


Säkerhet

Att använda luftrummet för inspektioner och fotografering bygger på riskhantering, alla risker måste upptäckas elimineras så långt det är möjligt innan flygning, därför arbetar vi aktivt för att följa EASA/Transportstyrelsens regler och innehar alla tillstånd och försäkringar som krävs för de uppdrag vi utför. Vår utrustning är kontrollerad och dokumenterad för säker uppföljning enligt tillverkarens anvisningar. Innan vi publicerar bilder följer vi alltid reglerna om spridningstillstånd på Lantmäteriet.

Spridningstillstånd | Lantmäteriet (lantmateriet.se)